Evyap

HAKKIMIZDA

Mükemmellik ve Kalite

EVYAP’ ı müşterilerine, topluma, çalışanlarına ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, Kişisel Bakım ve Kişisel Temizlik ürünleri sektöründe teknoloji, inovasyon, yüksek kalite, çevre, enerji ve iş sağlığı güvenliği öncüsü Uluslararası bir Türk şirketi yapmak için;

 • Bilgi birikimimiz ve üretim tecrübemizle kullandığımız teknolojiyi, ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek ürün çeşitliliğini ve satış ağını geliştirmek, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlamak,
 • Etkin yönetim, iletişim ve eğitim donanımı ile bilinçlendirilmiş tüm çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile bütün faaliyetlerimizde müşteri, tüketici ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, müşteri odaklılık prensibi ile müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Kalite, Çevre, Enerji, Ürün Güvenliliği, Ürün Gereklilikleri ve İş Sağlığı Güvenliği konularında iç ve dış mevzuat, ilgili ulusal ve uluslararası standartlar ile uyumlu hareket etmek,
 • Uluslararası kabul gören etik kurallarına uymak,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemek, çalışanların güvenli sağlıklı çalışma ortamında çalışmasını sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız alt işveren/tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmek,
 • Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, insan ve çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerin sınırlandırılması ve çevrenin rehabilite edilmesi için gerekli planlamaları yapmak, önleyici, ve koruyucu tedbirleri almak,
 • Sosyal Sorumluluk prensibi ile yaşadığımız dünyayı ve çevremizi korumak, iklim değişikliğini azaltma ve adaptasyonun, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunmasına katkı sağlamak amacı ile riskleri ve atığı kaynağında azaltmak, doğal kaynakları optimum kullanmak ve geri kazanmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak, tasarım aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri dikkate almak, İklim değişikliğine olumlu etki yapacak enerji verimliliği projeleri geliştirerek uygulamak, enerji verimliliği sağlayan ürünleri, hizmetleri ve teknolojileri satın almak ve performansı yüksek tasarımları desteklemek ve sürekli iyileştirme adına yaptığımız çalışmaları çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmak,
 • Bilgi birikimimizi ve varlıklarımızı korumak ve proaktif bir yaklaşımla bunlara ilişkin riskleri değerlendirmek, risk bazlı yaklaşım ile süreçleri sürekli iyileştirerek prosedür ve talimatlara uymak, düzenleyici önleyici faaliyetlerde bulunarak riskleri önlemek ve iş sürekliliğini sağlamak,

EVYAP yönetici ve çalışanları olarak hepimizin görevidir.

Doğal zenginlikleri gelecek kuşaklara bırakmak için önlemler almak ve sürdürülebilir kalkınmayı, Yönetim sistemlerinin uygunluğunu, yeterliliğini, etkinliğini ve geliştirilmesini sağlamak için liderlik etmeyi sürekli gözden geçirmeyi ve yeterli kaynak sağlamayı beyan ve taahhüt ederiz.

İCRA KURULU BAŞKANI
13.12.2022

Evyap, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ve sürekli en iyiye ulaşma hedefine paralel olarak, kalite anlayışının her alanda gerçekleştirilmesi ve kalitenin bir yaşam biçimi haline dönüştürülmesi prensibi ile çalışmaktadır.

Süreçler Toplam Kalite Yönetimi bilinciyle, etkin ve verimli bir şekilde yönetilmektedir. Toplam Kalite Yönetimi çerçevesinde; insana öncelik verilerek, eğitimli ve yetkin çalışanların bağlılığının, kalite ve verimlilik faaliyetlerine katkısı sağlanmaktadır. Kalitenin sürekli geliştirilmesine gösterilen hassasiyet ile yüksek kaliteli ürün ve hizmetler, düşük maliyetle ve kısa teslim süreleri ile üretilerek iç ve dış pazara hızlı cevap verilebilmektedir.

Evyap’ta, ürünün girdi kalitesinin de önemine inançla, tedarikçiler ile güvene dayalı işbirliği içinde, girdilerin en kaliteli, en ekonomik ve en hızlı şekilde temin edilmesi amaçlanmaktadır.

Kalite sistemlerine yönelik çalışmalarını uzun yıllardır sürdüren Evyap’ın kalite yönetim sistemi, ilk kez 1995 yılında belgelendirilmiştir. Günümüzde ise TS-EN-ISO 9001; Evyap Mısır ise ISO 9001 belgesi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Öneri geliştirme sistemi ve çok sayıda kalite geliştirme projesi ile çalışanların katılımı en yüksek düzeyde tutulmakta ve bütün alanlarda sürekli gelişme sağlanmaktadır.

Evyap, Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları doğrultusunda çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olarak, ürün ve faaliyetlerinin kalitesini arttırırken, çevreye olan etkilerini en aza indirmeyi ilke edinmiştir.

EVYAP, kozmetik sektörünün gerektirdiği Sağlık Bakanlığı yasa ve yönetmeliklerini uygulamayı taahhüt ederek, güncel GMP (İyi Üretim Uygulamaları) ve uluslararası standartları sürekli izlemekte ve uyumu temin etmektedir.

EVYAP, EVYAP International ve EVYAP Hijyenik çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

 • Veri bütünlüğünün, erişilebilirliğinin ve gizliliğinin korunması,
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,
 • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Çalışanlar, tedarikçiler ve is ortakları üzerinde bilgi güvenliği bilinci oluşturarak, kullanıcılara bilgi güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin aktarılması

yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, kişisel bakim ürünleri ve hijyenik ürünler sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

İyi Üretim Uygulamaları (GMP), gıda, ilaç, kozmetik, medikal cihaz gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin güvenilir koşullarda ve sistemlerde üretilmesi için hazırlanmış, ürünün hazırlanmasından dağıtımına her aşamasında kontaminasyon olasılığını önlemek ve güvenilirliği artırmak amacıyla hazırlanmış koruyucu önlemler dizisidir. GMP standardını kendine ilke edinen ve uygulayan firmalar, bilinçli tüketicilerin tercihi olmaktadır. GMP sertifikası markanın %100 etiket güvencesi verdiğinin, ürünlerinin etkinliğinin ve kalitesinin en büyük kanıtıdır. GMP; çalışan personelin üretim sırasında uyması gereken hijyen kuralları ve üretim kayıtlarına yönelik olmasına rağmen, ‘’Güvenli ve Etkin Ürün’’ üretiminin yapılabilmesi için geliştirme ve üretim süreçleri sırasında uyulması gereken ve dokümante edilen, bilimsel metotlar, uygulamalar ve prensipler bütünüdür.

Evyap’ın sürdürdüğü GMP çalışmaları 2012 yılında belgelendirilmiştir.

Evyap, müşterilerinin mutluluğuna katkıda bulunan ve zenginleştiren kaliteli ürünler sunmayı kendine ilke edinmiştir. Müşteri memnuniyeti ve çevreye duyarlılık anlayışıyla hareket eden Evyap, başarısının sırrını “insanların mutluluğuna katkıda bulunmak için, üstün kaliteye sahip tüketim ürünlerini en uygun koşullarda sunmak” şeklinde tanımlamaktadır.

Evyap olarak, tüm markalarımızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, web sitesi, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz.

Tüketici Danışma Hattı : 0 850 211 08 10

E-posta : [email protected]

Evyap, gelecek nesillere mutlu ve sağlıklı yaşayabilecekleri bir çevre bırakmak amacıyla, ekolojik dengenin korunması ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına yönelik teknolojileri tercih ederek çevre dostu üretim yapmaktadır. Evyap, kurulan çevre yönetim sistemi kapsamında; çevrenin korunması, üretim faaliyetlerinin insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için, amaç ve hedeflerini belirlemiş ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için yönetim programlarını oluşturmuştur.

Kullanılan enerjinin önemli bir kısmı enerji ünitesi tarafından üretilmektedir.

Evyap’ın sürdürdüğü çevre çalışmaları 2003 yılında belgelenerek TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Belgesini almıştır. Evyap Tuzla tesisi İstanbul Sanayi Odası tarafından 2005 Sektör Çevre Ödülü ile ödüllendirilmiştir.

Çevre Ödülü
Evyap Tuzla Tesisi, İstanbul Sanayi Odası‘nın 1995 yılından bu yana 14 sektörde verdiği ‘Çevre Ödülleri’ kapsamında, “Orman Ürünleri, Kağıt ve Matbaacılık Sektörü” kategorisinde bu ödüle layık görüldü.

Çevre Yönetim Sistemi Kapsamımız

Evyap’ın kapsamın oluşturulabilmesi için, Çevre Yönetim sisteminin sınırlarını ve uygulanabilirliğini dış ve iç hususları, ilgili tarafların gereksinimlerini ve beklentilerini dikkate alınarak belirlenmiş ve yazılı hale getirilmiştir.

Evyap’ın doğusunda Aryum, kuzeyinde Tem otoyolu, güneyinde Deri organize serbest bölge ve batısında Makrokim bulunduğu İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi Tuzla İstanbul adresinde 40 derece 52 dakika 46 saniye kuzey enlem 2 derece 22 dakika 36 saniye doğu boylamındadır. Kapsam başlığında tanımlanan faaliyetleri kapsamaktadır.

Evyap, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi , TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi , TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti, GMP Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları, FSC , TS ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını uygulamakta, sürdürmekte ve geliştirmektedir.

Kişisel bakım ürünlerinin;

Satınalma (hammadde, ambalaj vb.), tasarımı, üretimi, satış ve yönetim faaliyetlerini kapsamaktadır.

Bu faaliyetlerini yürütürken çevreye duyarlı ve çevre dostu teknolojileri uygulamaya özen göstermektedir. Evyap’ta, hava kirliliği ve su kirliliğini, sızıntı, dökülmeler, gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek, ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak, bu atıkların geri dönüşümlü olmalarını, sağlamak ve tekrar kullanmak, doğal kaynak tüketimini azaltmak başlıca amaç ve hedefler arasındadır.

Çevre İznini almış olan ve çevreyle ilgili her konuda öncü olan Evyap; yükümlülüklerini yerine getirmiş bir kuruluştur.

Evyap’ın sürdürdüğü çevre çalışmaları 2003 yılında belgelenerek TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Belgesini almıştır. Evyap Tuzla tesisi İstanbul Sanayi Odası tarafından 2005 Sektör Çevre Ödülü ile ödüllendirilmiştir.

Çevre Ödülü
Evyap Tuzla Tesisi, İstanbul Sanayi Odası‘nın 1995 yılından bu yana 14 sektörde verdiği ‘Çevre Ödülleri’ kapsamında, “Orman Ürünleri, Kağıt ve Matbaacılık Sektörü” kategorisinde bu ödüle layık görüldü.

Evyap, çocuk bezi üretim tesisine FSC belgesi alarak çevreye duyarlılığını belgelendirmiştir.

ÇEVRESEL PERFORMANS

Evyap, çevrenin korunması, doğal kaynak tüketiminin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin gelecek nesillere korunarak aktarılabilmesi amacından hareket ederek, çevresel performansını ölçerek sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Bu kapsamda ;

 1. Tehlikeli Atıklarını hassas bir şekilde izlenmekte ve kaynağında azaltma ile ilgili çalışmalar sürekli olarak devam etmektedir.
 1. Evsel ve endüstriyel atık suları, Organize Sanayi Bölgesinin kanal bağlantı izni ile deşarjı sağlanmaktadır.
 1. 2018 yılında Çevre şikayeti alınmamıştır.
 1. 2018 yılında Çevre kazası yaşanmamıştır.
 1. Malzemenin plastik, cam, metal, karton veya kağıt olmasına bakılmaksızın, kullandığımız malzemenin miktarını azaltmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Mümkün olduğu ölçüde sürdürülebilirlik kriterlerini uyguluyoruz; tüm ambalajlardan kaçınma, azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürme.

Grievance Mechanism Procedure
Stakeholder Engagement Plan

Evyap, çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması için ortaya çıkabilecek tehlike ve riskleri değerlendirilmiş; bu riskleri önlemeye yönelik amaç ve hedeflerini belirleyerek hedeflerin gerçekleştirilmesi için yönetim programlarını oluşturmuştur.

Evyap 2005 yılında ise TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesini alarak çalışanlarına verdiği önemi belgelemiştir.

Kamunun Bilgilendirilmesi

Global orman ve ormancılık çalışmalarına yön veren FSC® - Forest Stewardship Council (Orman Yönetim Konseyi), dünya ormanlarının yönetiminin oluşturulması ve geliştirilmesi için kurulmuş bağımsız bir organizasyondur. 2008 yılından beridir süregelen orman yönetimi sistemi yaygınlaştırılmakta ve yaygınlaştırılma çalışmaları devam ettirilmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca hektardan fazla orman alanı FSC Orman Yönetimi standartlarına uygunluğu ile belgelendirilmiştir. Halen belgelendirme çalışmaları artarak devam etmektedir. Orman Ürünleri üzerinde bulunan FSC etiketleri ile tüketicinin kereste, ahşap, kağıt ürünü v.b. ürünleri alırken tercih yapmasını kolaylaştıran, ürüne güven ve kalite katan bir durum ortaya çıkarmaktadır.

Evyap FSC çalışmalarını 2013 yılında belgelendirilmiştir.

FSC Politikası

EVYAP, FSC sertifikasına sahip olduğu süre zarfında, doğrudan veya dolaylı olarak FSC tarafından kabul edilemez olarak görülen aşağıdaki faaliyetlerin içinde yer almadığını taahhüt eder.

 • Yasal olmayan ağaç veya orman ürünlerinin kesimi veya ticaretinin yapılması,
 • Ormancılık operasyonları sırasında geleneksel hakların ve insani hakların ihlali,
 • Ormancılık operasyonları sırasında yüksek koruma değerli ormanların tahrip edilmesi,
 • Doğal orman alanlarının plantasyonlara veya orman dışı arazilere dönüşümü,
 • Ormancılık operasyonlarında, genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılması,
 • Çalışma temel prensipleri ve hakları üzerinde ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) deklarasyonunda tanımlanan, ILO Temel Sözleşmeleri’nin herhangi birinin ihlali,

fsc-logo

Sedex, tedarik zincirlerini oluşturan firmaların etik konularda sürekli gelişimini hedefleyen alıcıların oluşturduğu bir topluluktur. Firmalar Sedex’e ortak veri tabanını kullanmak, çalışma gruplarında, kararlarda rol almak ve diğer Sedex üyeleriyle iletişime geçmek amacıyla katılırlar.

Etik / Sosyal Uygunluk denetimlerine giren firmalar da Sedex sistemine üye olarak ve geçirdikleri denetimlerin raporlarının sisteme yüklenmesi yoluyla; denetim sonuçlarını yetki verdikleri birden çok Sedex üyesi tarafından görülebilmesi sağlarlar. Böylece farklı üye firmalardan birden çok kez denetime girme ihtiyacı duymazlar.

Evyap Sedex/SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) 2012 belgelendirmiştir.

Sürekli ve sürdürülebilir iyileştirme kültürünü çalışanların günlük işlerinin bir parçası haline getirmek amacıyla, Evyap Sabun bünyesinde başlatılan süreç yönetimi çalışmaları sadece Kurumsal Kaynak Planlaması kapsamında olan süreçleri değil, kurumun tüm süreçlerini kapsayacak şekilde yürütülmektedir. Süreçler tek tek değil, bir bütün olarak ve yatayda incelenmektedir. Bu yaklaşım ile örneğin: Tedarik Zinciri’nin tüm adımları diğer süreçler ile ilişkisel olarak analiz edilebilmekte, iyileştirme alanları belirlenmektedir. Sistem üzerinde tanımlı süreçler ile çalışanlar sahibi olduğu süreçlerin diğer süreçler ile etkileşimini görebilmekte ve süreç kopukluklarını tanımlayabilmektedirler. Diğer yandan süreç akışlarında belirlenen iyileştirmeler, projeler aracılığı hayata geçirilmektedir.

Evyap Sabun’da süreç değişim yönetimi; bilgi sistemleri entegrasyonu ile ele alınmakta bir süreç değişikliği belirli kontrol ve onay aşamalarından sonra kurumsal kaynak planlaması akışlarına taşınmakta ve gerçekleştirilen testler sonrasında yürürlüğe alınmaktadır.

Evyap Sabun, Mısır ve Malezya’da bulunan diğer bağlı organizasyonlarda da süreçlerin standart olarak yürütülmesi amacıyla, sistem üzerinden süreçleri yaygınlaştırmış ve güncel olarak paylaşımını sağlamaktadır.

Süreç Yönetim Birimi önderliğinde süreçlerin performansları ölçülmekte, iyileştirme öncelikleri ve kaynak planlaması da ölçüm sonuçlarına göre yapılmaktadır.

Mükemmel kuruluşlar tüm paydaşlarının beklentilerini karşılayan veya aşan üstün performans gösterir ve bu performansı sürdürür.

Mükemmellik yolculuğuna 2012 yılında başlayan Evyap, bu modeli benimsemesinin ardından modelin mükemmellik kavram ve kriterlerini dikkate alarak kendi değerlendirmelerini yapmış, güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını tespit etmiş ve sürekli gelişim yaklaşımıyla gelişim planlarını hazırlamıştır.

Evyap bu modeli kullanarak iyileştirmelerini tamamladıktan sonra, 2013 yılında 4 yıldızlı sertifika almaya hak kazanmıştır. Sertifika 12-13 Kasım 2013 tarihinde İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 22. Kalite Kongresinde alınmıştır. Mükemmellik yolculuğu devam eden Evyap Mükemmellik ödülüne de aday firmalar arasındadır. Evyap aynı zamanda Ulusal Kalite Hareketi üyesidir.

Evyap, köklerinde çok sağlam bir yardımlaşma ve kazandığını paylaşma kültürü olan Cumhuriyetle yaşıt bir şirket. Kurumsal değerlerimizden biri olan “Topluma, çevreye, paydaşlara sorumlu şirket olma” anlayışı, aynı zamanda bütün sosyal sorumluluk projelerimizi de şekillendiriyor. Bu felsefeden hareketle pandemi döneminde zor durumda kalan ailelere daha kalıcı ve uzun süreli bir destek sağlamak için ‘Evyap İyi Kart’ projesini başlattık.

Proje çerçevesinde ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak, insanca yaşama haklarının korunmasına özen gösterdik. Titizlikle araştırdığımız ihtiyaç sahiplerine dağıttığımız bu kartlara her ay belli miktarda para yükleniyor. Ailenin annesine teslim ettiğimiz kartlarla sadece temel ihtiyaç maddeleri alınabiliyor. Kart bunun dışındaki harcamalara ve nakit para çekimine kapalı. Kart sahiplerinin ihtiyacının devam edip etmediği, belirlenen kriterler çerçevesinde belli aralıklarla kontrol ediliyor, ihtiyacın devam etmesi halinde verilen desteği sürdürüyoruz.

Proje için oluşturduğumuz fona bugüne kadar 4.114.100 lira ayırdık. Toplam 1475 ailemize Evyap İyi Kart ile destek olduk.

EVYAP’ ı müşterilerine, topluma, çalışanlarına ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, hijyenik ürünler sektöründe teknoloji, inovasyon, yüksek kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği öncüsü Uluslararası bir Türk şirketi yapmak için;

 • Bilgi birikimimiz ve üretim tecrübemizle kullandığımız teknolojiyi, ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek ürün çeşitliliğini ve satış ağını geliştirmek, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlamak,
 • Etkin yönetim, iletişim ve eğitim donanımı ile bilinçlendirilmiş tüm çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile  bütün faaliyetlerimizde müşteri, tüketici ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, müşteri odaklılık prensibi ile müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında iç ve dış mevzuat, ilgili ulusal ve uluslararası standartlar ile uyumlu hareket etmek,
 • Uluslararası kabul gören etik kurallarına uymak,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemek, çalışanların güvenli sağlıklı çalışma ortamında çalışmasını sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız alt işveren/tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmek,
 • Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, insan ve çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerin sınırlandırılması ve çevrenin rehabilite edilmesi için gerekli planlamaları yapmak, önleyici, ve koruyucu tedbirleri almak,
 • Sosyal Sorumluluk prensibi ile yaşadığımız dünyayı ve çevremizi korumak, iklim değişikliğini azaltma ve adaptasyonun, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunmasına katkı sağlamak amacı ile riskleri ve atığı kaynağında azaltmak, doğal kaynakları optimum kullanmak ve geri kazanmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak ve sürekli iyileştirme adına yaptığımız çalışmaları çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmak,
 • Bilgi birikimimizi ve varlıklarımızı korumak ve proaktif bir yaklaşımla bunlara ilişkin riskleri değerlendirmek, risk bazlı yaklaşım ile süreçleri sürekli iyileştirerek prosedür ve talimatlara uymak, düzenleyici önleyici faaliyetlerde bulunarak riskleri önlemek ve iş sürekliliğini sağlamak,  

EVYAP yönetici ve çalışanları olarak hepimizin görevidir. 

Doğal zenginlikleri gelecek kuşaklara bırakmak için önlemler almak ve sürdürülebilir kalkınmayı, Yönetim sistemlerinin uygunluğunu, yeterliliğini, etkinliğini ve geliştirilmesini sağlamak için liderlik etmeyi sürekli gözden geçirmeyi ve yeterli kaynak sağlamayı beyan ve taahhüt ederiz.

Evyap Hijyenik Ürünler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi & Hijyen Kategori Lideri

10.09.2022

EVYAP International firmasının, kişisel bakım ürünleri ve hijyenik ürünler sektöründe satış ve kalite öncüsü Uluslararası bir Türk şirketi yapmak için; 

 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, 
 • Takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması, 
 • Satış ağının geliştirilmesi,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki etkinliği ölçüp iyileştirmek, riskleri azaltmak,
 • Etkin yönetim, iletişim ve eğitim donanımı ile bilinçlendirilmiş çalışanların katılımı ile müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, müşteri odaklılık prensibi ile müşteri memnuniyetini sağlamak, 
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek, 
 • Kalite ve Reach ile ilgili mevzuatlara uymak, 
 • Bilgi birikimimizi ve varlıklarımızı korumak ve bunlara ilişkin risklerin farkında olmak, prosedür ve talimatlara uymak, düzenleyici önleyici faaliyetlerde bulunarak riskleri azaltmak ve iş sürekliliğini sağlamak,   

EVYAP International yönetici ve çalışanları olarak hepimizin görevidir. 

İcra Kurulu Başkanı

18.02.2019